Samenwerking met GJS

Wist u dat een intake gratis is wanneer uw kind voetbalt hij GJS?

Dat zie je (nog) niet zo vaak als ik zou willen; Een sportvereniging en Kindercoach die de samenwerking aangaan om de jeugd en hun trainers (of niet voetbal gebied) zo goed als mogelijk te begeleiden.

Go! Kindercoach haalt graag het beste uit ieder kind en juist daarom welzijn en welbevinden van alle kinderen belangrijk vindt, maar zich realiseert dat er een drempel of soms zelfs een taboe op heerst. Daarom is er een samenwerking met Go! Kindercoach.

Voor wie

Wanneer komt Go! in beeld:
Go! Kindercoach is er voor alle kinderen van 6 tot en met 16 jaar (en hun ouders) en voor hulpvragen van trainers.
Met wat voor onderwerpen kan jij als trainer terecht bij de kindercoach:

  • als kinderen “lastig gedrag” vertonen,
  • als kinderen om wat voor reden dan ook niet lekker in hun vel zitten. Let op! Dit is niet altijd zichtbaar maar kinderen kunnen klagen over allerlei onverklaarbare klachten en blessures. Dit kan een signaal zijn,
  • kinderen die maar weinig aansluiting kunnen vinden binnen een team,
  • kinderen die slachtoffer zijn van pestgedrag of zelf pesten.

Hoe vraag je om hulp?
Bij zorgen of vragen meld je je bij Peter. Samen met Nathalie van Go! stemmen we dan het vervolg af. Dat kunnen tips voor jou als trainer zijn om fijnere trainingen te kunnen geven, maar ook kan er via Peter contact met de ouders worden opgenomen als dat nodig is.


Samenwerking met GJS
Schuiven naar boven