Over Go! Kindercoach

Go! Kindercoach is opgericht door Nathalie Deijs. En dat ben ik!

De naam Go! is ontstaan uit 2 dingen:

Over Nathalie

Al mijn hele leven weet ik dat ik met kinderen wil werken. Dat was duidelijk! Kinderen iets leren en zorgen voor gelukkige kinderen is mijn levensdoel. Die ontwikkeling en groei naar autonomie is fascinerend en dat ik daar een bijdrage aan mag leveren is fantastisch.

Ik ben begonnen als pedagogisch medewerkster op een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Sinds 2006 ben in werkzaam als leerkracht basisonderwijs. Door deze ervaringen heb ik veel ervaring en kennis opgedaan.

Hoewel het heel leuk en belangrijk is om kinderen te leren rekenen en lezen, merkte ik dat het misschien nog wel veel belangrijker is om hen te leren hoe ze zichzelf lief hebben, mogen zijn wie ze zijn, om kunnen gaan met verschillende emoties en prikkels. In mijn optiek is het van essentieel belang dat een kind zich gelukkig voelt, anders komt het niet tot leren. Ook dit wil ik de kinderen graag zelf laten ontdekken en leren. Daarnaast krijg ik geregeld tijdens oudergesprekken hulpvragen over diverse opvoedkundige dingen. Dit kan zijn over kinderen die niet in hun eigen bed slapen, sterk aan een ouder hangen en moeilijk afscheid kunnen nemen, erg boos zijn thuis en nog vele voorbeelden meer.

Veel ouders die de hulpvraag wel bij de leerkracht neer durven te leggen, voelen een te hoge drempel om hulp te krijgen van een hulpverlener of hulp te vragen bij de huisarts.

Mogelijk is dit ook in uw geval zo en hopelijk ben ik de aangewezen persoon om die drempel weg te nemen. Vaak heeft u al van alles geprobeerd. Juist om deze reden bent u bij Go! aan het juiste adres. Ik wil er graag zijn voor deze ouders. Dat ouders weten dat ze met hun hulpvraag of zorg “gewoon” even naar mij kunnen bellen.

Schuiven naar boven